......... Elektronová mikroskopie pro biology .........
© 2001 < Jana Nebesářová >
........Něco na úvod 

Obsah:

Trocha historie...
Proč elektrony?
Transmisní
     elektronový
     mikroskop (TEM)
Příprava preparátů
     pro TEM chemickou
     cestou
Příprava preprátů
     pro TEM fyzikálními
     metodami
Další metody přípravy
     prepárátů pro TEM
Skanovací elektronový
     mikroskop (SEM)
Příprava preparátů
     pro SEM
Počítače a elektronová
     mikroskopie
Protokoly
Literatura
Autoři
Odkazy
Hl. stránka
ZavřítVážení příznivci elektronové mikroskopie,

potřeba učebních textů o současné biologické elektronové mikroskopii, na jejichž začátku jste se právě ocitli, vznikla během přednášek Elektronová mikroskopie pro biology, které běží na Biologické fakultě Jihočeské univerzity od roku 1998. Ukázalo se, že v posledním desetiletí minulého století nebyla aktualizována česky psaná literatura tohoto oboru a že většinu doporučené literatury ke kursu tvoří anglicky psané učebnice anebo české, ve kterých však nenaleznete ani zmínku např. o využití počítačů v elektronové mikroskopii. Mé rozhodnutí sepsat pro studenty výše zmíněného kurzu obsah přednášek ještě urychlilo udělení grantové podpory na tento projekt od Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2001. Výsledek této práce máte před sebou. Ppokud ve vás vzbudí potřebu se k ní jakýmkoliv způsobem vyjádřit, využijte elektronické adresy, které najdete na spodní liště každé kapitoly.
Učební texty jsou připraveny v počítačové formě. Důvodů, které mluvily pro přijetí této koncepce, bylo několik: především snadná aktualizace učebních textů, možnost průběžně je doplňovat, opravovat, a vybavit je téměř neomezeným množstvím obrázků, schémat a tabulek; dosažitelnost učebních textů po internetové síti a v neposlední řadě i úspora papíru. A protože právě počítače přinášejí do většiny oborů v několika posledních letech nejvýraznější změny, přišlo mi vhodné využít tuto technologii i k popisu těchto změn. Texty jsou připraveny ve dvou variantách, jedna je určena pro web, kde bohužel muselo dojít k výraznému omezení kvality doprovodných obrázků vzhledem k jejich velikosti, druhá je zaznamenána na CD romu, kde je samozřejmě ztížena aktualizace, ale kvalita obrázků je maximální. Texty plánujeme na webu průběžně doplňovat a v ročních intervalech i aktualizovat verzi určenou pro CD rom. Na závěr tohoto krátkého úvodu bych ještě ráda poděkovala všem, kteří mi s tímto projektem pomáhali. Jmenovitě bych svůj dík chtěla vyjádřit svému synovi, Marku Nebesářovi, který měl na starosti převod do html jazyka a grafickou úpravu výsledného produktu, kolegyni Mgr. Marii Vancové, která mi pomáhala se získáním a výběrem fotografií, literatury a korekcemi, počítačovému varhaníkovi Bc. Janu Langhansovi, který pomohl vždy, když jsem si se svým počítačem nerozuměla, a samozřejmě zbytku svého pracovního kolektivu za trpělivost.

Jana Nebesářová

V Českých Budějovicích, 13. ledna 2002

Další  

       Desing by NebeNet © 2001 < Jana Nebesářová >